Zmienność adresu ip

Nawet jeżeli każdy jest w stanie w danym momencie odpowiedzieć na pytanie ” jaki jest mój nr ip ” powinien być świadomy faktu, iż w zdecydowanej większości urządzeń taki numer nie jest przypisywane na stałe i nierozerwalnie do danego urządzenia. Cechą charakterystyczną adresów ip jest ich ciągła zmienność. Adres ip dany komputer otrzymuje w momencie podłączenia go do sieci internetowej. Dlatego też przy każdorazowym odłączeniu i ponowionym podłączeniu komputera do sieci, adres ip ulega mniejszej bądź większej zmianie.

 

Informatycy takie zjawisko określają mianem dynamicznego przyznawania ip. Nie oznacza to jednak, że dynamiczne przyznawanie adresu ip to jedyny sposób na przypisywanie takiego numeru komputerom, aby rozpoznawalne były w w sieci. Są bowiem urządzenia, których funkcję wymagają stałego przyłączenia do internetowej sieci. Co za tym idzie posiadają niezmienny adres ip. Są też jednak pewne wyjątki, kiedy na stale podłączone do sieci urządzenie ma okresowo zmieniany adres ip, jednakże nie są to zjawiska dość często spotykane, dlatego nie warto poświęcać mu zbyt wiele uwagi.

 

You may also like...