Niagara Networks

Pobieżna analiza rozwiązań oferowanych przez Niagara Networks, pozwala dojść do wniosku, że producent zebrał w swoim portfolio coś innego aniżeli tylko standardowe TAPy i Bypass’y. Co więcej, przy pierwszym zetknięciu z marką, podchwytliwy okazuje się też fonetyczny aspekt Niagary, której prawidłowa wymowa: [ɲaˈɡara] jest skrupulatnie podkreślana w trakcie wszystkich prezentacji i wystąpień publicznych przedstawicieli firmy…

Niagara Networks uważana jest za lidera segmentu Network Visability. Zlokalizowana w słonecznym San Jose w Kaliforni, specjalizuje się w rozwiązaniach monitorujących ruch sieciowy i zapewniających jego bezpieczeństwo oraz nieprzerwane działanie. Dostrzegając potrzebę obserwacji ruchu, weryfikację jego wydajności, bezpieczeństwa i diagnostykę, a przede wszystkim fundamentalny wymóg utrzymania połączenia organizacji z Siecią (kluczowy m.in. w przypadku administracji publicznej, instytucji finansowych: banki, giełdy), Niagara oferuje swoim klientom 1/10/40/100 gigabitowe systemy (moduły) pasywnych, inteligentnych lub aktywnych analizatorów TAP oraz urządzeń przekierowujących ruch typu Bypass.

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 00.48.28

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 00.48.34

Na pierwszy plan w protfolio producenta wysuwa się technologia Bypass, którą jak podają specjaliści z Niagara Networks można uznać za hardware’ową pochodną TAPów. O ile jednak rolą podstawową analizatorów sieci pozostaje przechwytywanie i dekodowanie ruchu, o tyle Bypass ma za zadanie zapewnić jego permanentny flow, zwłaszcza w przypadku awarii urządzeń podłączonych do sieci w formie in-line.

Niezależnie od tego, jakie narzędzia przyłączono do sieci w tym trybie (np. IPS, IDS), każdy ich defekt (wywołany chociażby brakiem zasilania) spowoduje automatyczne przekierwanie całego ruchu na drogę alternatywną bez utraty jego ciągłości. Taki efekt umożliwia metoda Heartbeats frames, którą Niagara Networks wykorzystuje przy wszystkich swoich produktach tego typu.

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 00.51.37

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 00.48.43

Polega ona na generowaniu i wysyłaniu sygnałów w postaci tzw. ramek przez port Bypass’u a do wpiętego urządzenia, które po przechwyceniu sygnału ma go skierować ponownie do źródła. W przypadku braku sygnału funkcja Bypass’u zostaje natychmiast aktywowana i utrzymana aż do momentu weliminowania awarii i przywrócenia cyklu monitorującego Heartbeats frames.

Zastosowanie wspomnianej technologii czyni Bypass’y Niagary najszybszymi urządzeniami tego typu na rynku, potrafiącymi przełączyć ruch w tracie petasekund, dzięki czemu połączenie organizacji z siecią zewnętrzną pozostaje całkowicie stabilne i zabezpieczone.

Producent oddaje do dyspozycji zarówno aktywne jak i pasywne Bypassy, zapewniając możliwość dostosowania ich do infrastruktry sieciowej klienta i jego faktycznych potrzeb. W ofercie dostępne są również produkty łączące w sobie funkcjonalność Bypassów oraz analizatorów sieci, co pozwala uchronić organizację przed dodatkowymi kosztami wdrożeń w przypadku osobnych modułów.

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 03.39.18

Zrzut ekranu 2017-05-01 o 03.40.21

TAP’y Niagary to szerokie spektrum produktów, obsługujących zarówno światłowodowe, jak i miedziane połączenia. I w tym przypadku producent oferuje rozwiązania pasywne, które standardowo kupiują ruch do dalszej analizy, aktywne: umożliwiające dodatkową komunikację z narzędziem monitorującym (np. flagowanie pakietów), jak i inteligentne, pozwalające na rozdzielenie ruchu ze względu na jego typ.

 Dzięki szerokiej bazie asortymentowej i charakteryzującej ją wysokiej modułowości, rozwiązania Niagary mogą zostać skrojone dokładnie na miarę aktualnych potrzeb organizacji i w późniejszym okresie rozwijane dalej bez generowania zbędnych kosztów (będących wynikiem „wdrożeń od podstaw”). Nade wszystko, istotną wartością wszystkich produktów spod znaku Niagara Networks jest wysoka relacja jakości do ceny: przy produkcji, odbywającej się na terenie Stanów Zjednoczonych, zdołano uzyskać wysoce konkurencyjny (bo ponad o 60% mniejsze w stosunku do konkurencji) poziom cenowy rozwiązań dla klienta końcowego.